623/1964

Given i Helsingfors den 18 december 1964.

Förordning om ändring av förordningen angående unga förbrytare.

På föredragning av justitieministern fogas till förordningen den 18 december 1942 angående unga förbrytare (1001/42) en ny 16 a § som följer:

16 a §.

Blanketter, som avses i denna förordning och i justitieministeriets med stöd av densamma utfärdade beslut, utgivas av statsrådets publikationsbyrå till myndighet och vårdförening avgiftsfritt.

Helsingfors den 18 december 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.