605./1964

Given i Helsingfor den 18 december 1964.

Förordning angående ändring av förordningen om översändande av handlingar.

På föredragning av justitieministern ändras 8 § 1 mom. förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 15 november 1963 (498 63) som följer:

8 §

Då handlingar översändas med posten eller i de fall, som omnämnas i 4 § 1 mom., återställas till sakägare, skall för varje försändelse erläggas postportot samt i expeditionsavgift till statlig och kyrklig myndighet 1.50 mark samt till kommunal myndighet det belopp kommunens fullmäktige måhända bestämma.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1965.

Helsingfors den 1 december 1965.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.