597/1964

Given i Helsingfors den 11 december 1964.

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § 17 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lagen den 12 december 1941 (858/41), erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Nedannämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar och författningar, nämligen: eller tillverkande av sådant fartyg, dess tillbehör och reservdelar samt utförande av underhålls-, reparations- och ändringsarbete å dem, så ock drivande av flygplats.


17) användande av motorfordon och andra maskiner, som förflytta sig med egen kraft, ävensom användande av luftfartyg, byggandeDenna lag träder i kraft den dag, som bestämmes genom förordning.

Helsingfors den 11 december 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.