466/1964

Given i Helsingfors den 11 september 1964.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av lantbruksministern upphäves 233 § förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) varjämte 216 § sagda förordning ändras som följer:

216 §.

Omfattar lantmäteriförrättning lägenheter eller andra jordregisterenheter, vilka höra till olika kommuner, och skall sådan lägenhet eller enhet tilldelas ägor på båda sidorna av gällande kommungräns, skola ägorna vid förrättningen såvitt möjligt förläggas så, att möjlighet föreligger att senare med så ringa åtgärder som möjligt förenhetliga den kommunala och kamerala indelningen antingen genom ändring i den kamerala indelningen i överensstämmelse med den kommunala eller, såvida detta icke är möjligt, den kommunala indelningen i överensstämmelse med den kamerala.

Helsingfors den 11 september 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksnunister
Samuli Suomela.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.