199/1964

Given i Helsingfors den 30 april 1964.

Förordning om krigsmannaed.

På föredragning av försvarsministern stadgas;

1 §.

I aktiv tjänst inkallad värnpliktig skall efter inträdet i tjänst avlägga krigsmannaed i enlighet med stadgad formulär.

2 §.

Innan krigsmannaed avlägges, skola krigsmans plikter och rättigheter klargöras för den värnpliktige samt insikt i krigsmannaedens betydelse bibringas honom.

3 §.

Krigsmannaeden förestavas av auditör och avlägges inför kommendör för truppavdelning eller motsvarande trupp samt i närvaro av en för edsavläggelsen uppställd trupp och dess fana.

Soldat, som icke kunnat deltaga i 1 mom. avsedd edsavläggelse, avlägger krigsmannaed inför vederbörande krigsdomstol.

4 §.

Förteckning över dem, som avlagt krigsmannaed, publiceras i dagorder. Dessutom göres anteckning om saken i militärstamkortet för den värnpliktige, som avlagt eden.

5 §.

I stället för krigsmannaed må avgivas försäkran i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, och gäller angående försäkran i sådant fall vad i denna förordning om krigsmannaed är stadgat.

6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1964, och genom densamma upphäves förordningen den 16 augusti 1918 angående avläggande av krigsmannaed (95/18).

Helsingfors den 30 april 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Försvarsminister
K. O. Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.