166/1964

Utfärdat i Helsingfors den 1 april 1964.

Lantbruksministeriets beslut angående ändring av lantbruksministeriets beslut om jorddispositionslån.

Lantbruksministeriet har ändrat 6 § 2 mom. i sitt beslut av den 19 februari 1959 om jorddispositionslån (78/59) som följer:

6 §.

Köpes lägenhet eller område till tillskottsområde, må inom ramen för de i 1 mom. nämnda maximibeloppen i mark i jordinköpslån likväl beviljas högst 90 procent av köpeskillingen.

Helsingfors den 1 april 1964.

Lantbruksminister
Samuli Suomelu.

Regeringsråd
Jorma Punovuori.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.