656./1963

Given i Helsingfors den 30 december 1963.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras 30 § 4 mom. lotsningsförordningen den 5 december 1957 (393/57) som följer:

30 §.

Av de influtna lotsningsavgifterna fördelas 20 procent åt lotspersonalen, såsom därom är särskilt stadgat.


Denna förordning äger tillämpning från och med den 1 juli 1963.

Helsingfors den 30 december 1963.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
Aarno Niini.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.