373/1963

Given i Nådendal den 28 juni 1963.

Lag om privata skolor med främmande undervisningsspråk.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med skola med främmande undervisningsspråk avses i denna lag med folkskola eller läroverk jämförbar privat skola, i vilken undervisning meddelas på främmande språk i större utsträckning än vad som enligt gällande stadganden kan meddelas i finsk- eller svenskspråkig skola.

2 §.

Tillstånd att inrätta i 1 § avsedd skola må av statsrådet beviljas finsk medborgare samt inhemsk sammanslutning, stiftelse eller religiöst samfund, om skolan är påkallad av bildningsbehovet hos den del av ortsbefolkningen, som talar ett främmande språk, och tillräckliga förutsättningar för dess upprätthållande finnas.

3 §.

Skola med främmande undervisningsspråk, som, då denna lag träder i kraft, utövar sin verksamhet med tillstånd av statsrådet, må fortsätta sin verksamhet utan nytt tillstånd.

4 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1963.

Nådendal den 28 juni 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Undervisningsminister
Armi Hosia.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.