324/1963

Given i Helsingfors den 20 juni 1963.

Lag angående ändring av lagen om bestraffning av rundradioverksamhet på öppna havet.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 5 § lagen den 27 juli 1962 om bestraffning av rundradioverksamhet på öppna havet (400/62) och ändras 6 § 1 mom. Sagda lag som följer:

6 §.

Åtal för i denna lag avsett brott må icke väckas, såframt icke justitiekanslern förordnat därom.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1963.

Helsingfors den 20 juni 1963.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.