678/1962

Given i Helsingfors den 28 december 1962.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas 8, 9 och 10 §§ reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925, 8 § sådan den lyder i lagen den 30 oktober 1931 (288/31), 9 § sådan den lyder i lagen den 18 november 1955 (453/55) och 10 § sådan den lyder i lagen den 22 december 1938 (440/38), samt ändras 17 § 4 punkten i samma reglemente, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 21 mars 1952 (142/52), som följer:

17 §.

Det ankommer på bankfullmäktige:


4) att besluta om tillverkningen av nya sedelvalörer och -typer;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Helsingfors den 28 december 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Osmo P. Karttunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.