388/1961

Given i Helsingfors den 8 juli 1961.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/19), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 12 december 1941 (858/41), en ny 22 punkt som följer:

3 §.

Nedannämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles bliva meddelade i särskilda lagar och förordningar, nämligen:


22) gårdfarihandel, ambulerande butikshandel, ambulerande handel samt annan kringföringshandel.

Helsingfors den 8 juli 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
B. Westerlund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.