465/1959

Given i Helsingfors den 18 december 1959.

Lag angående ändring av 6 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 6 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) ett nytt 2 mom. som följer:

6 §.

Medlem av fängelsedomstolen åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960.

Helsingfors den 18 december 1959.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Antti Hannikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.