345/1959

Given i Nådendal den 21 augusti 1959.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.

På föredragning av justitieministern ändras 7 § 2 mom. förordningen den 29 december 1922 om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 20 december 1935 (419/35) som följer:

7 §.

Å ministeriet för inrikesärendena ankommer att avgöra, vilken språkkunskap skall fordras av sådan innehavare av tjänst eller befattning vid gränsbevakningen, som är jämförlig med i 1 mom. avsedd innehavare av tjänst eller befattning, och å finansministeriet att avgöra vilken språkkunskap skall fordras av biträdande skattesekreterare, byråsekreterare, skatteberedare, kanslist och biträdande kanslist vid länsskattebyrå och skattebyrå.

Nådendal den 21 augusti 1959.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Antti Hannikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.