62/1959

Given i Helsingfors den 13 februari 1959

Förordning om bringande i kraft av konventionen angående grundandet v en internationell organisation för legal metrologi

Sedan den i Paris den 12 oktober 1955 uppgjorda konventionen angående grundandet av en internationell organisation för legal metrologi för Finlands vidkommande undertecknats de 22 december 1955, konventionen ratificerats samt ratifikationsinstrumentet deponerats den 28 april 1958 hos Frankrikes utrikesministerium, stadgas på föredragning av ministern för utrikesärendena, att sagda konvention skall vara i kraft såsom därom överenskommits.

(Konventionens text är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie n:o 8/59.)

Helsingfors den 13 februari 1959

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för utrikesärendena
Ralf Törngren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.