28/1959

Given i Helsingfors den 30 januari 1959.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern ändras 3 § lotsningsfördningen den 5 december 1957 (393/57) som följer:

3 §.

Finskt handelsfartyg är befriat från i 2 § stadgad skyldighet att anlita lots, när

1) fartyget färdas endast i inrikestrafik

12) fartyget befinner sig på färd till utländsk ort och:

a) har en nettodräktighet av högst 25 registerton och befordrar endast ved, fisk, lantbruks- eller hemslöjdsprodukter eller om det användes för fångst; eller

b) är av annat slag än i punkt a avsett fartyg, till dess det för tullåtgärder anlöper den sista tullanstalten eller tullstationen;

3) fartyget vid ankomst från utländsk ort för tullåtgärder redan anlöpt finsk tullanstalt eller tullstation; samt

4) fartyget i regelbunden passagerartrafik mellan Finland och Sverige trafikerar rutt, på vilken det redan under samma kalenderår erlagt full lotsningsavgift för fem resor fram och tillbaka, ifall ombord finnes av sjöfartsstyrelsen godkänd linjelots.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1959.

Helsingfors den 30 januari 1959.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Handels- och industriminister
Ahti Karjalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.