19/1959

Given i Helsingfors den 23 januari 1959.

Lag om ändring av 1 kap. 4 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 kap. 4 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 27 april 1868 (21/68), erhålla följande ändrade lydelse:

1 kap.

4 §.

Underrätt i stad är rådstuvurätt. Där äga stadens borgmästare och rådmän döma.

Angående gemensam rättsvård i stad och på landet i vissa fall är särskilt stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1959.

Helsingfors den 23 januari 1959.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
V. J. Sukselainen.

Justitieminister
Autti Hannikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.