Ursprungliga författningar: 1959

543/1959
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
520/1959
Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.
479/1959
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
465/1959
Lag angående ändring av 6 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.
428/1959
Lag om ändring av 30 kap. rättegångsbalken.
418/1959
Lag om förskottsuppbörd.
405/1959
Lag om ändring av lagen angående radioanläggningar.
403/1959
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
345/1959
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
324/1959
Trafikförsäkringsförordning.
311/1959
Förordning angående ändring av förordningen om översändande av handlingar.
279/1959
Trafikförsäkringslag.
271/1959
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
266/1959
Byggnadsförordning.
260/1959
Lag om beslag och rannsakan i brottmål.
237/1959
Förordning om befolkningsskydd.
192/1959
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.
191/1959
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen.
62/1959
Förordning om bringande i kraft av konventionen angående grundandet v en internationell organisation för legal metrologi
28/1959
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
19/1959
Lag om ändring av 1 kap. 4 § rättegångsbalken.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.