526/1958

Given i Helsingfors den 23 december 1958.

Lag angående ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 2 § 2 mom. lagen den 22 juli 1918 om högsta förvaltningsdomstolen (74/18), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 22 december 1949 (805/49), erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Befinnas med hänsyn till antalet oavgjorda ärenden eller av annan orsak extraordinarie förvaltningsråd erforderliga, må republikens president, på framställning av högsta förvaltningsdomstolen, utnämna högst tolv personer, vilka innehava i 1 mom. omförmäld kompetens, till ledamöter av högsta förvaltningsdomstolen för en mandatperiod av högst tre år. De sålunda utnämnda, åt vilka avlöning erlägges enligt enahanda grunder som åt högsta förvaltningsdomstolens ordinarie ledamöter, anses icke till följd av utnämningen hava avgått från sina tidigare tjänster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959.

Helsingfors den 23 december 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.