182/1958

Given i Helsingfors den 25 april 1958.

Lag om ändring av 10 kap. 7 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 10 kap. 7 § rättegångsbalken ett nytt 2 mom. som följer:

10 kap.

Om laga domstol i varjehanda rättegångsmål.

7 §.

Om laga domstol i mål, som avse vissa samäganderättsförhållanden, gäller vad därom särskilt stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958.

Helsingfors den 25 april 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Kurt Kaira.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.