181/1958

Given i Helsingfors den 25 april 1958.

Lag om ändring av 11 kap. 8 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 11 kap. 3 § rättegångsbalken ett nytt 2 mom. som följer:

11 kap.

Huru stämning skall tagas och honom tillställas, som stämmes.

3 §.

Om delgivning av stämning i de fall, då förvaltningen av samfällt gods i enlighet med lagen om vissa samäganderättsförhållanden (180/58) ombetrotts god man, stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958.

Helsingfors den 25 april 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Kurt Kaira.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.