177/1958

Given i Helsingfors den 25 april 1958.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen

På föredrag av handels- och industriministern ändras 31 § 1 mom. lotsningsförordningen den 5 december 1957 (393/57) som följ:

31 §,

Utöver lotsuingsavgift uppbäres av lotsat fartyg ersättning för lotsens färd från hans statiorsplats till fartyget och tillbaka, då resan är minst två sjömil. Resan beräknas såsom sjöresa längs kortaste allmänna farled.

Ersättusbeloppet utgör 60 mark per sjömil för var av de första 20 sjömilen samt 50 per sjömil för den överskjutande delen. Användes statens båt eller fartyg tillfaller dock reseersättningen för den del av resan, som överstiger fyra sjömil, staten.


Helsingfors den 25 april 1958.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Handels- och industriminister
Lauri J. Kivekäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.