348/1956

Given i Helsingfors den 8 juni 1956.

Lag om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Hava levnadskostnaderna stigit eller sjunkit i förhållande till levnadskostnaderna under det årskvartal, som närmast föregått folkpensionslagens ikraftträdande, skola i 26, 27, 30 och 33 §§ sagda lag stadgade penningbelopp höjas eller sänkas i proportion till förändringarna i levnadskostnaderna.

Folkpension erlägges förhöjd eller nedsatt i samma mån, som för tiden rådande levnadskostnader stigit eller sjunkit i förhållande till levnadskostnaderna vid den tid, då pensionens storlek fastställdes.

2 §.

Statsrådet fastställer på förslag av folkpensionsanstalten de grunder, vilka skola iakttagas vid verkställande av i denna lag stadgad förhöjning och nedsättning.

Helsingfors den 8 juni 1956.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
T. Leivo-Larsson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.