386/1955

Given i Helsingfors den 24 augusti 1955.

Förordning om ändring av förordningen angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.

På föredragning av justitieministern fogas till 1 och 7 §§ förordningen den 31 oktober 1896 angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas, sådana de lyda i förordningen den 4 mars 1927 (70/27), följande nya 3 resp. 4 mom.:

1 §.

Vad i denna paragraf är stadgat om magistraten och den person denna förordnat till utmätningsman i sitt ställe, skall äga motsvarande tillämpning på stadsfogde och den person stadsfogde för bestämt fall satt till utmätningsman i sitt ställe.

7 §.

Vad i denna paragraf är stadgat om magistraten och den person denna förordnat till utmätningsman i sitt ställe, skall äga motsvarande tillämpning på stadsfogde och den person stadsfogde för bestämt fall satt till utmätningsman i sitt ställe.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1957.

Helsingfors den 24 augusti 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.