465/1954

Given i Helsingfors den 17 december 1954.

Förordning angående ändring av förordningen om översändande av handlingar.

På föredragning av justitieministern ändras 8 § 4 mom. förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (75/54) som följer:

8 §.

Av den, som på grund av medellöshet eller eljest enligt, lag är berättigad att avgiftsfritt erhålla begärd handling, må icke i 1 mom. föreskrivet postporto ej heller expeditionsavgift uppbäras. Statsrådet må även, då vägande byråtekniska skäl det påkalla, vid föredragning från finansministeriet bestämma, att postporto och expeditionsavgift eller någondera av dem icke skall erläggas för vissa försändelser från statens ämbetsverk och myndigheter eller för alla eller en del försändelser från visst statens ämbetsverk eller viss statlig myndighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1955.

Helsingfors den 17 december 1954.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.