481/1953

Given i Helsingfors den 4 december 1953.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 § lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde, sådant detta lagrum lyder i lagen den 21 november 1952 (396/52), erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de olika förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas tio ministerier, nämligen:

1. Ministeriet för utrikesärendena;

2. Justitieministeriet;

3. Ministeriet för inrikesärendena;

4. Försvarsministeriet;

5. Finansministeriet;

6. Undervisningsministeriet;

7. Lantbruksministeriet;

8. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena;

9. Handels- och industriministeriet; samt

10. Socialministeriet.

Statsrådet har även ett kansli, om vilket är gällande vad i denna lag om ministerium är stadgat.

Ytterligare må i statsrådet finnas ett folkförsörjningsministerium.

Chef för varje ministerium är en minister.

Republikens president må till medlemmar av statsrådet, statsministern inberäknad, kalla högst femton ministrar att tjänstgöra såsom chefer för ett eller flere ministerier eller att handlägga ärenden, hörande till deras verksamhetsområde, eller att vara ministrar utan portfölj.

Helsingfors den 4 december 1953.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Statsminister
Sakari Tuomioja.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.