409/1952

Given i Helsingfors den 28 november 1952.

Lag om revisionsskilling.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Revisionsskilling, som bör erläggas vid sökande av ändring i hovrätts dom, skall tillfalla staten såsom rättegångsavgift.

Före denna lags ikraftträdande erlagd revisionsskilling skall likväl, såsom i 30 kap. 25 § rättegångsbalken är stadgat, återställas till part eller av hovrätten behållas för fördelning mellan dess medlemmar. Har part icke inom loppet av ett år från den dag denna lag trätt i kraft eller, om målet då ännu icke är avgjort i högsta domstolen, från det dess dom givits uttagit honom sålunda tillkommande revisionsskilling, skall revisionsskillingen även i sådant fall tillfalla staten.

2 §.

I räntor på revisionsskillingarna influtna medel, som hovrätten vid denna lags ikraftträdande innehar, samt de räntemedel, som därefter inflyta av revisionsskillingarna, tillfalla staten.

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954, och genom densamma upphäves 30 kap. 25 § rättegångsbalken, sådan den lyder i lagen den 19 december 1922 (300/22).

Helsingfors den 28 november 1952.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.