376/1952

Given i Helsingfors den 14 november 1952.

Lag angående ändring av 46 § förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 46 § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådan den lyder i lagen den 26 maj 1941 (361/41), erhålla följande ändrade lydelse:

46 §.

Vad underrätt rannsakat och dömt skall underställas hovrätts prövning, där allmän åklagare åtalat någon för brott, varå dödsstraff eller tukthus på livstid kan följa, eller ock för delaktighet i sådana brott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1953.

Helsingfors den 14 november 1952.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
Sven Högström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.