Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ursprungliga författningar: 1952

409/1952
Lag om revisionsskilling.
407/1952
Förordning om skifte.
396/1952
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådets antal och allmänna verksamhetsområde.
378/1952
Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.
376/1952
Lag angående ändring av 46 § förordningen om införande av strafflagen.
315/1952
Lag om lantbruksekonomiska forskningsanstalten.
240/1952
Lag om handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden i stad.
238/1952
Lag om ändring av 2 kap. 1 § rättegångsbalken.
234./1952
Förordning om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon.
142/1952
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.