473/1951

Given i Nådendal den 5 september 1951.

Lag om ändring av 46 § konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 46 § punkt 1 konkursstadgan av den 9 november 1868, sådant detta lagrum lyder i lagen den 31 januari 1935 (62/35), erhålla följande ändrade lydelse:

46 §.

Angående återvinning vare gällande:


1) Finnes någon, vars arvinge gäldenären är, genom testamente, gåva eller annan rättshandling hava förnärmat den senares lagliga rätt, äge dennes borgenärer rätt att i gäldenärens ställe utföra talan, såvida ej tiden för dess väckande tilländagått; och gånge till konkursboet vad genom talan vinnes.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1951.

Nådendal den 5 september 1951.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Teuvo Aura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.