Ursprungliga författningar: 1951

650/1951
Förordnjng innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet.
503/1951
Lag om fiske.
474/1951
Lag om upphävande av 2 och 3 kap. samt av 8 kap. 3 § jordabalken.
473/1951
Lag om ändring av 46 § konkursstadgan.
472/1951
Lag om ändring av 10 kap. 2 § rättegångsbalken.
422/1951
Förordning om skogsvårdsföreningar.
391/1951
Instruktion för statsrevisorerna.
351/1951
Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken.
328/1951
Lag om ändrad lydelse av 30 kap. rättegångsbalken.
264/1951
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
131/1951
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
83/1951
Lag om allmänna handlingars offentlighet.
63/1951
Förordning angående tillämpning av värnpliktslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.