947/1947

Given i Helsingfors den 23 december 1947.

Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Lagen den 12 februari 1932 om temporär ändring av konkursstadgan (55/32) skall fortfarande gälla till utgången av år 1952, varefter de i sagda lag ändrade paragraferna och 7 kapitlets rubrik åter bliva gällande i den form de hade före nämnda lag. Likväl bör förenämnda lag även därefter tillämpas på de konkurser, som begynt, medan denna lag ännu är i kraft.

Helsingfors den 23 december 1947.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Eino Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.