244/1943

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1943.

Statsrådets beslut angående fiske med utifrån sårande redskap, med håv i lax- och sikförande älv och vid dess mynning samt temporära avvikelser från stadgandena i 17 kap. 14 § Byggninga Balken.

Statsrådet har med stöd av 1 § i lagen den 6 maj 1941 om reglementering av näringslivet under undantagsförhållanden, sådant detta lagrum ändrat lyder i lagen den 7 augusti 1942, vid föredragning från lantbruksministeriet beslutat,

att fiske med ljuster eller annat fisken utifrån sårande redskap är tillåtet annorstädes än i lax- eller sikförande älv, ström och fors, dock icke från och med den 15 april till och med den 20 juni,

att fiske under år 1943, med avvikelse från stadgandet i 7 § fiskeristadgan, får i lax- eller sikförande älv och dess mynning bedrivas med håv även annorstädes än från stranden eller landfast brygga,

att fiske intill utgången av år 1943 får idkas å de i 17 kap. 14 § Byggninga Balken nämnda vattenområdena, likväl icke inom tio meter från fiskvägs mynning, genom mete och med andra krokredskap samt med håv, mjärde och katsa av metalltråd, ävensom

att arrendatorn av statens lax-, tajmen- och sikfiskerier i Uleå älv, Oulujoen kalas- tusyhtymä benämnda sammanslutning, är berättigad att under år 1943 idka i arrendeavtalet förutsatt fiske jämväl på det område inom etthundra meter nedanom den i Merikoski fors i Uleå älv byggda kraftverksdammen, å vilket fiske jämlikt stadgandena i B. B. 17:14 är förbjudet.

Helsingfors den 18 mars 1943.

Minister
N. A. Osara.

Äldre regeringssekreterare
Veikko Pohjanpelto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.