934./1941

Given i Helsingfors den 30 december 1941.

Lag om uppskjutande av ikraftträdandet av vissa lagar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas, att ikraftträdandet av nedannämnda lagar uppskjutes till den 1 januari 1943:

Lag av den 20 januari 1939 om Finlands Akademi.

Lag av den 9 juni 1939 om den allmänna läkarvården.

Lag av den 9. juni 1939 om könssjukdomar.

Lag av den 31 maj 1940 om unga förbrytare.

Lag av den 31 maj 1940 om ändring av 3 kap. 1 § i strafflagen.

Lag av den 31 maj 1940 angående ändring av förordningen om verkställighet av straff.

Lag av den 31 maj 1940 angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

Lag av den 31 maj 1940 angående ändring av lagen om offentlighet vid rättsskipningen.

Lag av den 31 maj 1940 angående ändring av lagen om strafforder.

Helsingfors den 30 december 1941.

Republikens President
RISTO RYTI.

Finansminister
Mauno Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.