28/1939

Given i Helsingfors den 27 januari 1939.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2 kap. 6 § och 6 kap. 4 § rättegångsbalken, sådana de lyda i förordningen den 19 augusti 1898, erhålla följande ändrade lydelse:

2 kap.

6 §.

Häradshövding skall riktig dombok hålla och den själv underskriva; sätte ock sitt och domsagans insegel därhos. I domboken skola ock alla syner i jordatvister, med domen därå, införda varda.

6 kap.

4 §.

Rådstuvurätts dombok skall skrivas under av alla, som i rätten sitta.

Rådstuvurätt skall även föra saköreslängd och den till verkställighet avlämna; och gälle därom, så ock angående redogörelse över verkställigheten, vad i dessa avseenden finnes annorstädes föreskrivet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1939.

Helsingfors den 27 januari 1939.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Justitieminister
A. E. Rautavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.