148/1931

Given i Helsingfors den 24 april 1931.

Lag om ändring av 2 § 11 kap. jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut varder härigenom stadgat, att 2 § 11 kap. jordabalken, sådant detta lagrum lyder i lagen av den 28 februari 1930, skall hava följande ändrade lydelse:

2 §.

För ogulden köpeskilling äge säljaren, framom köparens andra borgenärer, panträtt i den sålda fastigheten, i stad under sex månaders tid efter det köpet lagfarits och på landet intill slutet av det ting, som infaller näst efter sex månader sedan lagfarten beviljades. Har han icke inom denna tid låtit inteckna sin rätt, äge sedan ej bättre rätt an de övriga borgenärerna.

Vad nu är stadgat gälle ej överlåtelse av viss till gränserna bestämd del av sådan tomt, som i stad eller köping bildats genom laga tomtindelning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1932.

Helsingfors, den 24 april 1931.

Republikens President
P. E. Svinhufvud.

Biträdande minister för inrikesärendena
Niilo Solja.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.