149/1930

Given i Helsingfors den 25 april 1930.

Lag angående ändring av 8 § i lagen om högsta domstolen.

I enlighet med Riksdagen beslut ändras härmed 8 § i lagen om högsta domstolen, given den 22 juli 1918, på sätt som följer:

8 §.

I högsta domstolen skall finnas nödigt antal föredragande, vilka utnämnas av republikens president på förslag av högsta domstolen, och andra tjänstemän, vilka av högsta domstolen själv utnämnas. Till dessa tjänster, med undantag av tjänsterna vid kansliet och arkivet, böra utnämnas lagfarna personer, vilka äga skicklighet och erfarenhet i domarvärv.

Helsingfors den 25 april 1930.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
El. Kaila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.