25/1927

Given i Helsingfors, den 28 januari 1927.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att 15 § i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring skall erhålla följande ändrade lydelse:

15 §.

Den, som vill på landet i avseende å försäljning från gård till gård kringföra för allmän handel lovgivna varor, söke tillstånd därtill hos landshövdingen och bifoge ansökningen utredning över, att sökanden uppfyller de i 6 § nämnda villkor, ävensom av läkare utfärdat sundhetsbevis.

Landshövdingen pröve i varje särskilt fall, huruvida ansökningen må bifallas eller avslås.

Bifalles ansökningen, utfärde landshövdingen tillståndsbevis till bedrivande av sådan gårdfarihandel, dock icke för längre tid än ett år i sänder.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 28 januari 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Handels- och Industriminister
Väinö Hupli.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.