22/1927

Given i Helsingfors den 28 januari 1927.

Lag om ändring av 12 § 15 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att 12 § 15 kap. rättegångsbalken skall erhålla följande ändrade lydelse:

12 §.

Åsämjas ej fullmäktig och huvudman därom, vad fullmäktig bör erhålla i arvode och ersättning för sina omkostnader, och är visst avtal därom icke gjort, pröve den domare, som sist i saken dömt, vad fullmäktig skäligen bör tillkomma, där fullmäktig icke hellre vill låta instämma sin huvudman eller huvudman sin fullmäktig till den domstol, inom vars domkrets den, som skall instämmas, har sitt bo och hemvist; och äge fullmäktig rätt att hålla de rättegångsskrifter kvar, som han omhänderfått, till dess han sin betalning får.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 28 januari 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
Väinö Hakkila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.