Ursprungliga författningar: 1927

301/1927
Lag angående ändring av lagen om naturskydd, given den 23 februari 1923.
70/1927
Förordning om ändring av förordningen den 31 oktober 1896 angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.
69/1927
Förordning om utmätningsmän vid indrivning av skatter och avgifter.
25/1927
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.
23/1927
Lag angående undertryckande av osedliga publikationers spridning.
22/1927
Lag om ändring av 12 § 15 kap. rättegångsbalken.
8/1927
Lag angående radioanläggidngar.
4/1927
Lag om bevisning för bevakande av rätt i utlandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.