12/1926

Given i Helsingfors den 22 januari 1926.

Lag om ändring av vadepenningens belopp.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, med ändring av 1 och 15 §§ 25 kap. rättegångsbalken:

Vadepenningens belopp skall utgöra femtio mark.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1926.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 22 januari 1926.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
U. J. Castrén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.