Ursprungliga författningar: 1926

340/1926
Lag om parcellers ombildande till självständiga lägenheter
117./1926
Lag angående upphävande av 45 § 1 förordningen den 19 december 1889 om införande av ny allmän strafflag m. m.
113/1926
Lag angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig
101/1926
Instruktion för Riksdagens Bankfullmäktige.
28/1926
Lag angående ändring av 7 § i lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen.
27/1926
Lag angående ändring av 2, 3 och 20 §§ i konkursstadgan.
25/1926
Lag angående ändring av första punkten i 5 § 25 kap. Rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 27 april 1868.
12/1926
Lag om ändring av vadepenningens belopp.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.