144/1922

Given i Helsingfors, den 1 juni 1922.

Lag angående ändrad lydelse av 75 § i konkursstadgan, given den 9 november 1868.

Enligt Riksdagens beslut stadgas härmed, att 75 § i konkursstadgan av den 9 november 1868 skall erhålla följande ändrade lydelse:

75 §.

Borgenär, som sin fordran med föreskriven ed fästat och sina bevakningshandlingar till rätten ingivit, äge under anslagstiden, såvitt massans influtna medel enligt 58 § därtill förslå, lyfta betalning för sådan fordran, som efter särskild förordning angående borgenärers företräde framför varandra i konkursmål med förmånsrätt utgå bör; ställe dock borgen eller annan säkerhet för vad han lyftar, där ej borgenärerna, vid sammankomst, lyftning ty förutan medgiva. Ej må sådan säkerhet fordras av kronan eller allmänna inrättningar, som från borgens ställande i rättegångsmål befriade äro, ej heller av arbetare för löne- eller annan fordran, vilken grundar sig på arbetsförhållande och med förmånsrätt utgår.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1922.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 1 juni 1922.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Socialminister
Vilkku Joukahainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.