42/1922

Given i Helsingfors, den 11 februari 1922.

Lag angående ändrad lydelse av 2 § 11 kap. jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att 2 § 11 kap. jordabalken skall erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Nu haver den, som sålde, icke uppburit fulla penningar, ändock han i köpebrevet tillstått, att han köpeskillingen, till fullo bekommit; njute sin säkerhet i det, som sålt är, framför andra köparens borgenärer, intill dess laga stånd åkommor eller, där lagfart verkställes genom ett enda uppbud utan att fastebrev gives, intill slutet av det ting, som infaller näst efter sex månader sedan lagfarten beviljades. Haver han dessförinnan sin rätt icke intecknat, äge sedan ej bättre rätt än de andra.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 11 februari 1922.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Justitieminister
Heimo Helminien.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.