175/1921

Given i Helsingfors, den 10 juni 1921.

Lag om ändring av 15 § i lagen angående allmänna sammankomster av den 20 februari 1907.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas, att 15 § i lagen den 20 februari 1907 angående allmänna sammankomster skall erhålla följande ändrade lydelse:

15 §.

Bestämmelserna i denna lag skola ej tillämpas å:

1) sammankomster, som i lag eller författning eller härförinnan behörigen fastställda stadgar äro påbjudna eller tillåtna:

2) sammankomster, som av universitetsmyndighet föranstaltas eller ock i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte hållas i lokal, vilken står under universitetsmyndighets inseende, eller i läroverks eller vetenskapligt samfunds lokal;

3) sammankomster av personer, hörande till något i landet bestående religionssamfund, för hållande av andaktsövningar; samt

4) bröllopståg och begravningsprocessioner.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 10 juni 1921

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Kyrko- och Undervisningsminister
Niilo Liakka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.