Ursprungliga författningar: 1920

163./1920
Lag angående ändrad lydelse av 43 § i förordningen den 19 december 1889 om införande av Strafflagen m. m.
138/1920
Lag angående upphävande av 6 och 7 §§ 9 kap. Handelsbalken ävensom av förordningen den 6 juni 1883, angående ändring av förstnämnda paragraf.
94/1920
Lag om naturaprestationer för krigsväsendets räkning under fredstid.
26/1920
Lag angående vissa grannelagsförhållanden.
2/1920
Instruktion för riksdagens justitieombudsman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.