Föråldrade författningar

30.12.1999/1360
Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice (upphävd)
30.12.1999/1359
Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (upphävd)
30.12.1999/1354
Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (upphävd)
30.12.1999/1353
Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (upphävd)
30.12.1999/1318
Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (upphävd)
23.12.1999/1307
Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (upphävd)
23.12.1999/1304
Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen (upphävd)
23.12.1999/1284
Förordning om planläggningsmätning (upphävd)
23.12.1999/1240
Lag om hypoteksbanker (upphävd)
9.12.1999/1146
Lag om utstationerade arbetstagare (upphävd)
3.12.1999/1123
Förordning om besiktning av fartyg (upphävd)
3.12.1999/1114
Lag om Skogsforskningsinstitutet (upphävd)
12.11.1999/1032
Lag om gottgörelsen till republikens president (upphävd)
10.9.1999/889
Förordning om förmyndarverksamhet (upphävd)
27.8.1999/869
Lag om tryckbärande anordningar (upphävd)
28.7.1999/829
Lag om identitetskort (upphävd)
28.7.1999/821
Lag om betalningsöverföringar (upphävd)
11.6.1999/723
Förordning om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (upphävd)
28.5.1999/701
Förordning om rannsakningsfängelse (upphävd)
21.5.1999/610
Förordning om ordningsbotsförseelser (upphävd)
22.4.1999/565
Lag om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (upphävd)
30.4.1999/561
Lag om räddningsväsendet (upphävd)
22.4.1999/533
Lag om ordningsvakter (upphävd)
22.4.1999/523
Personuppgiftslag (upphävd)
22.4.1999/517
Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (upphävd)
22.4.1999/511
Förordning om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (upphävd)
9.4.1999/493
Lag om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (upphävd)
1.4.1999/467
Lag om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (upphävd)
1.4.1999/443
Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (upphävd)
26.3.1999/438
Förordning om förvaltningsdomstolarna (upphävd)
12.3.1999/320
Lag om gränsbevakningsväsendet (upphävd)
5.3.1999/268
Förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (upphävd)
5.3.1999/250
Förordning om försäkringsbolag (upphävd)
5.2.1999/115
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (upphävd)
29.1.1999/102
Förordning om Försäkringsinspektionen (upphävd)
29.1.1999/78
Lag om Försäkringsinspektionen (upphävd)
29.1.1999/63
Brottsskadeförordning (upphävd)
29.1.1999/59
Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (upphävd)
29.1.1999/48
Lag om placeringsfonder (upphävd)
15.1.1999/14
Förordning om televisions- och radioverksamhet (upphävd)
30.12.1998/1197
Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (upphävd)
30.12.1998/1176
Förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner (upphävd)
23.12.1998/1112
Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (upphävd)
23.12.1998/1100
Lag om registrering av fordon (upphävd)
23.12.1998/1099
Lag om koncession för fordonsbesiktning (upphävd)
23.12.1998/1093
Förordning om arbetsministeriet (upphävd)
18.12.1998/1078
Biblioteksförordning (upphävd)
18.12.1998/1058
Lag om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (upphävd)
18.12.1998/1057
Förordning om Konsumentverket (upphävd)
18.12.1998/1056
Lag om Konsumentverket (upphävd)
18.12.1998/1055
Idrottsförordning (upphävd)
18.12.1998/1054
Idrottslag (upphävd)
18.12.1998/1053
Statsrådets förordning om Senatfastigheter (upphävd)
18.12.1998/1052
Lag om Statens fastighetsverk (upphävd)
18.12.1998/1031
Lag om understöd för reparation av bostäder (upphävd)
4.12.1998/925
Förordning om marin utrustning (upphävd)
4.12.1998/904
Bibliotekslag (upphävd)
25.11.1998/883
Statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper (upphävd)
27.11.1998/868
Lönegarantiförordning (upphävd)
16.11.1998/848
Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning (upphävd)
6.11.1998/806
Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (upphävd)
9.10.1998/744
Lag om televisions- och radioverksamhet (upphävd)
2.10.1998/717
Förordning om miljöskadeförsäkring (upphävd)
4.9.1998/678
Förordning om specialläkarexamen (upphävd)
4.9.1998/672
Förordning om underhållstrygghet (upphävd)
7.8.1998/671
Lag om underhållstrygghet (upphävd)
21.8.1998/635
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (upphävd)
21.8.1998/631
Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (upphävd)
21.8.1998/630
Lag om grundläggande yrkesutbildning (upphävd)
21.8.1998/629
Gymnasielag (upphävd)
5.6.1998/396
Foderlag (upphävd)
29.5.1998/374
Förordning om Folkhälsoinstitutet (upphävd)
29.5.1998/359
Förordning om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång (upphävd)
29.5.1998/358
Förordning om allmän rättshjälp och fri rättegång (upphävd)
13.3.1998/194
Förordning om statliga rättshjälpsbyråer (upphävd)
26.2.1998/147
Statsrådets beslut om landskapen (upphävd)
17.2.1998/132
Justitieministeriets beslut om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna och deras filialbyråer (upphävd)
6.2.1998/116
Studentkårsförordning (upphävd)
6.2.1998/115
Universitetsförordning (upphävd)
6.2.1998/104
Lag om allmän rättshjälp (upphävd)
6.2.1998/92
Lotsningsförordning (upphävd)
6.2.1998/90
Lotsningslag (upphävd)
30.1.1998/68
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt (upphävd)
30.1.1998/66
Förordning om utkomststöd (upphävd)
30.12.1997/1402
Lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (upphävd)
30.12.1997/1395
Lag om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (upphävd)
30.12.1997/1363
Sysselsättningsförordning (upphävd)
30.12.1997/1361
Förordning om arbetsmarknadsstöd (upphävd)
19.12.1997/1297
Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation (upphävd)
19.12.1997/1272
Förordning om polisutbildning (upphävd)
19.12.1997/1256
Förordning om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (upphävd)
19.12.1997/1241
Lag om anordningars energieffektivitet (upphävd)
19.12.1997/1196
Kommunindelningslag (upphävd)
21.11.1997/1015
Förordning om häradsåklagare (upphävd)
23.10.1997/962
Statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (upphävd)
24.10.1997/958
Lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke (upphävd)
4.9.1997/861
Statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (upphävd)
11.7.1997/786
Lag om allmänna villkor för företagsstöd (upphävd)
24.7.1997/708
Lag om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden (upphävd)
27.6.1997/646
Lag om införande av universitetslagen (upphävd)
27.6.1997/645
Universitetslag (upphävd)
27.6.1997/617
Lag om medicinsk behandling av djur (upphävd)
30.5.1997/520
Förordning om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (upphävd)
30.5.1997/519
Förordning om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (upphävd)
30.5.1997/508
Adoptionsförordning (upphävd)
7.5.1997/424
Telemarknadsförordning (upphävd)
30.4.1997/396
Kommunikationsmarknadslag (upphävd)
18.4.1997/324
Förordning om fordonsskatt (upphävd)
26.3.1997/287
Lag om leksakers säkerhet (upphävd)
11.3.1997/209
Förordning om riksåklagarämbetet (upphävd)
11.3.1997/199
Lag om allmänna åklagare (upphävd)
14.2.1997/163
Förordning om arbetsrådet (upphävd)
14.2.1997/162
Förordning om undervisningsministeriet (upphävd)
7.2.1997/120
Länsstyrelseförordning (upphävd)
7.2.1997/108
Förordning om export och transitering av försvarsmateriel (upphävd)
10.1.1997/23
Lag om arbetskrafts- och näringscentraler (upphävd)
10.1.1997/22
Länsstyrelselag (upphävd)
30.12.1996/1340
Lag om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (upphävd)
30.12.1996/1332
Förordning om Statens ekonomiska forskningscentral (upphävd)
30.12.1996/1311
Förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (upphävd)
30.12.1996/1305
Förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (upphävd)
30.12.1996/1271
Förordning om statsandelar till kommunerna (upphävd)
30.12.1996/1269
Lag om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (upphävd)
20.12.1996/1227
Förordning om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (upphävd)
20.12.1996/1200
Skogsförordning (upphävd)
20.12.1996/1197
Lag om landsbygdsnäringsstatistik (upphävd)
20.12.1996/1195
Lag om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (upphävd)
20.12.1996/1147
Lag om statsandelar till kommunerna (upphävd)
20.12.1996/1111
Lag om fordonsskatt (upphävd)
12.12.1996/1094
Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (upphävd)
12.12.1996/1066
Förordning om försöksverksamhet med ungdomsstraff (upphävd)
12.12.1996/1058
Lag om försöksverksamhet med ungdomsstraff (tidsbunden)
12.12.1996/1055
Lag om samhällstjänst (upphävd)
5.12.1996/958
Köpvittnesförordning (upphävd)
16.8.1996/632
Förordning om transport av farliga ämnen på väg (upphävd)
9.8.1996/605
Arbetstidslag (upphävd)
9.8.1996/603
Lag om tillsyn över privat socialservice (upphävd)
26.7.1996/586
Förvaltningsprocesslag (upphävd)
26.7.1996/580
Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (upphävd)
26.7.1996/579
Lag om värdepappersföretag (upphävd)
26.7.1996/535
Lag om centralskattenämnden (upphävd)
28.6.1996/498
Elsäkerhetsförordning (upphävd)
28.6.1996/495
Avfallsskattelag (upphävd)
28.6.1996/491
Förordning om transport av djur (upphävd)
28.6.1996/484
Lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (upphävd)
28.6.1996/483
Lag om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten (tidsbunden)
20.6.1996/452
Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning (upphävd)
14.6.1996/410
Elsäkerhetslag (upphävd)
7.6.1996/387
Förordning om militär luftfart (upphävd)
10.5.1996/319
Förordning om utsökningsväsendets förvaltning (upphävd)
22.3.1996/195
Lag om häradsåklagare (upphävd)
15.3.1996/166
Lag om registerförvaltningen (upphävd)
26.2.1996/118
Luftfartsförordning (upphävd)
12.2.1996/79
Förordning om undersökning av olyckor (upphävd)
26.1.1996/64
Förordning om helikopterverksamhet på fartyg (upphävd)
29.12.1995/1758
Förordning om skatt på motorfordon (upphävd)
22.12.1995/1707
Förordning om skatteförvaltningen (upphävd)
18.12.1995/1598
Förordning om registrering av fordon (upphävd)
18.12.1995/1597
Förordning om fordonsförvaltningscentralen (upphävd)
18.12.1995/1592
Lag om Fordonsförvaltningscentralen (upphävd)
18.12.1995/1557
Lag om skatteförvaltningen (upphävd)
18.12.1995/1522
Reglemente för statsrådet (upphävd)
18.12.1995/1474
Lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (upphävd)
8.12.1995/1382
Lag om republikens presidents kansli (upphävd)
28.11.1995/1346
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (upphävd)
3.11.1995/1251
Lag om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (upphävd)
12.10.1995/1246
Statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck (upphävd)
15.9.1995/1116
Förordning om polisens personregister (upphävd)
8.9.1995/1112
Polisförordning (upphävd)
21.8.1995/1071
Lag om säkerhetsteknikcentralen (upphävd)
16.6.1995/878
Fångvårdsförordning (upphävd)
7.6.1995/854
Förordning om bostadsköp (upphävd)
19.5.1995/808
Förordning om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet (upphävd)
7.4.1995/509
Lag om polisens personregister (upphävd)
7.4.1995/493
Polislag (upphävd)
17.3.1995/386
Elmarknadslag (upphävd)
17.3.1995/366
Förordning om paketreserörelser (upphävd)
17.3.1995/365
Kommunallag (upphävd)
17.3.1995/361
Livsmedelslag (upphävd)
3.3.1995/283
Förordning om Banförvaltningscentralen (upphävd)
3.3.1995/281
Luftfartslag (upphävd)
3.3.1995/266
Förordning om frivillig militärtjänst för kvinnor (upphävd)
3.3.1995/256
Förordning om yrkeshögskolestudier (upphävd)
3.3.1995/255
Lag om yrkeshögskolestudier (upphävd)
24.2.1995/236
Förordning om totospel (upphävd)
24.2.1995/235
Lag om ungdomsarbete (upphävd)
17.2.1995/212
Förordning om meteorologiska institutet (upphävd)
3.2.1995/157
Förordning om utlänningsverket (upphävd)
24.1.1995/93
Förordning om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (upphävd)
24.1.1995/57
Förordning om regionala miljöcentraler (upphävd)
24.1.1995/55
Lag om miljöförvaltningen (upphävd)
5.1.1995/21
Lag om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet (upphävd)
31.12.1994/1594
Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter (upphävd)
31.12.1994/1543
Tullförordning (upphävd)
29.12.1994/1515
Lag om landsbygdsnäringsregistret (upphävd)
29.12.1994/1505
Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (upphävd)
29.12.1994/1474
Lag om läskedrycksaccis (upphävd)
29.12.1994/1469
Lag om påförande av accis (upphävd)
29.12.1994/1466
Tullag (upphävd)
29.12.1994/1412
Lag om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (upphävd)
22.12.1994/1384
Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (upphävd)
21.12.1994/1380
Statsrådets beslut om asbestarbete (upphävd)
22.12.1994/1379
Revisionsförordning (upphävd)
22.12.1994/1376
Lag om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (upphävd)
22.12.1994/1373
Lag om riksdagens tjänstemän (upphävd)
21.12.1994/1314
Statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner (upphävd)
16.12.1994/1276
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (upphävd)
16.12.1994/1222
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor (tidsbunden)
16.12.1994/1221
Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter (upphävd)
16.12.1994/1220
Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (upphävd)
16.12.1994/1203
Växtskyddslag (upphävd)
16.12.1994/1184
Lag om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet (upphävd)
8.12.1994/1156
Lag om privata allmänna hamnar (upphävd)
8.12.1994/1152
Förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (upphävd)
8.12.1994/1146
Lag om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (upphävd)
8.12.1994/1143
Alkohollag (upphävd)
8.12.1994/1139
Lag om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (upphävd)
8.12.1994/1100
Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (upphävd)
28.11.1994/1080
Lag om paketreserörelser (upphävd)
28.11.1994/1079
Lag om paketresor (upphävd)
21.11.1994/1000
Studentexamensförordning (upphävd)
4.11.1994/968
Lag om blodtjänst (upphävd)
4.11.1994/958
Förordning om konkurs- och företagssaneringsregistret (upphävd)
28.10.1994/936
Revisionslag (upphävd)
19.8.1994/786
Förordning om högsta domstolen (upphävd)
15.7.1994/669
Förordning om allmänna språkexamina (upphävd)
15.7.1994/668
Lag om allmänna språkexamina (upphävd)
15.7.1994/666
Förordning om tillståndspliktig persontrafik på väg (upphävd)
15.7.1994/658
Lag om konsolidering av kommuners ekonomi och om kommunutredning (tidsbunden)
23.6.1994/629
Statsrådets beslut om säkerheten vid byggarbeten (upphävd)
28.6.1994/565
Förordning om sjuktransport (upphävd)
10.6.1994/468
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (upphävd)
3.6.1994/436
Förordning om statliga byggnadsentreprenader (upphävd)
27.5.1994/389
Lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (upphävd)
16.5.1994/351
Förordning om hemkommun (upphävd)
22.4.1994/305
Lag om säkerhetskontroller inom flygtrafiken (upphävd)
8.4.1994/260
Förordning om studiestöd (upphävd)
30.3.1994/238
Lag om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas (upphävd)
18.3.1994/211
Hovrättsförordning (upphävd)
18.2.1994/142
Utlänningsförordning (upphävd)
21.1.1994/62
Statistiklag (upphävd)
21.1.1994/56
Hovrättslag (upphävd)
21.1.1994/50
Mervärdesskatteförordning (upphävd)
30.12.1993/1608
Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (upphävd)
30.12.1993/1607
Kreditinstitutslag (upphävd)
30.12.1993/1603
Narkotikaförordning (upphävd)
30.12.1993/1573
Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (upphävd)
30.12.1993/1542
Lag om arbetsmarknadsstöd (upphävd)
22.12.1993/1434
Gasanordningsförordning (upphävd)
22.12.1993/1416
Upphandlingsförodning för staten (upphävd)
22.12.1993/1390
Avfallsförordning (upphävd)
17.12.1993/1289
Narkotikalag (upphävd)
17.12.1993/1253
Förordning om förmåner i samband med arbetskraftsservice (upphävd)
17.12.1993/1251
Förordning om arbetskraftsservice (upphävd)
17.12.1993/1169
Lag om Forststyrelsen (upphävd)
3.12.1993/1072
Avfallslag (upphävd)
3.12.1993/1058
Naturgasförordning (upphävd)
26.11.1993/1032
Förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering (upphävd)
26.11.1993/1026
Förordning om strafforderförfarande (upphävd)
26.11.1993/1005
Lag om arbetskraftsservice (upphävd)
12.11.1993/954
Förordning om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna (upphävd)
12.11.1993/949
Bostadsbidragsförordning (upphävd)
20.10.1993/900
Justitieministeriets beslut om handläggning av häktningsärenden vid tingsrätter i vissa fall (upphävd)
22.10.1993/886
Befolkningsdataförordning (upphävd)
16.9.1993/838
Arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser (upphävd)
16.9.1993/821
Justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (upphävd)
20.8.1993/794
Lag om husdjursavel (upphävd)
26.7.1993/711
Flytgasförordning (upphävd)
26.7.1993/701
Lag om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)
26.7.1993/692
Lag om strafforderförfarande (upphävd)
12.7.1993/675
Kemikalieförordning (upphävd)
28.6.1993/636
Förordning om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (upphävd)
28.6.1993/635
Statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg (upphävd)
28.6.1993/594
Lag om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (upphävd)
28.6.1993/582
Tingsrättsförordning (upphävd)
28.6.1993/581
Tingsrättslag (upphävd)
11.6.1993/507
Befolkningsdatalag (upphävd)
11.6.1993/503
Lag om finansinspektionen (upphävd)
28.5.1993/473
Förordning om explosiva varor (upphävd)
13.4.1993/337
Lag om bränsleavgift (upphävd)
2.4.1993/318
Förordning om stöd för närståendevård (upphävd)
19.2.1993/251
Lag om försäkringsmäklare (upphävd)
8.3.1993/241
Tippningsförordning (upphävd)
26.2.1993/232
Gödselmedelslag (upphävd)
12.2.1993/183
Lag om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag (upphävd)
12.2.1993/176
Förordning om arbetarskyddsförvaltningen (upphävd)
29.1.1993/132
Förordning om läkemedelsverket (upphävd)
25.1.1993/66
Förordning om konkurrensverket (upphävd)
25.1.1993/35
Lag om läkemedelsverket (upphävd)
30.12.1992/1702
Förordning om besiktning av fordon (upphävd)
30.12.1992/1612
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp (upphävd)
30.12.1992/1575
Bokföringsförordning (upphävd)
30.12.1992/1537
Förmögenhetsskattelag (upphävd)
23.12.1992/1505
Lag om offentlig upphandling (upphävd)
18.12.1992/1391
Förordning om Försörjningsberedskapscentralen (upphävd)
18.12.1992/1336
Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (upphävd)
11.12.1992/1312
Museiförordning (upphävd)
4.12.1992/1257
Förordning om användning av fordon på väg (upphävd)
4.12.1992/1256
Förordning om fordons konstruktion och utrustning (upphävd)
4.12.1992/1203
Lag om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (upphävd)
4.12.1992/1201
Lag om kontrollcentralen för växtproduktion (upphävd)
4.12.1992/1200
Lag om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (upphävd)
27.11.1992/1120
Förordning om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (upphävd)
27.11.1992/1074
Lag om rättsskyddscentralen för hälsovården (upphävd)
27.11.1992/1073
Lag om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (upphävd)
20.11.1992/1056
Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning (upphävd)
4.9.1992/857
Lag om Institutet för Ryssland och Östeuropa (upphävd)
21.8.1992/800
Förordning om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (upphävd)
21.8.1992/799
Förordning om patent- och registerstyrelsen (upphävd)
21.8.1992/789
Lag om växtförädlarrätt (upphävd)
3.8.1992/729
Museilag (upphävd)
3.8.1992/728
Lag om kommunernas kulturverksamhet (upphävd)
20.7.1992/667
Förordning om försvarsmakten (upphävd)
26.6.1992/576
Lag om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (upphävd)
26.6.1992/575
Lag om patent- och registerstyrelsen (upphävd)
26.6.1992/560
Militärfordonsförordning (upphävd)
12.6.1992/521
Förordning om tillsatsämnen för livsmedel (upphävd)
27.5.1992/485
Förordning om konkurrensrådet (upphävd)
27.5.1992/480
Lag om konkurrensbegränsningar (upphävd)
30.4.1992/379
Lag om statens säkerhetsfond (upphävd)
3.4.1992/312
Familjevårdarlag (upphävd)
20.3.1992/278
Justitieministeriets beslut om meddelanden som gäller de allmänna underrätternas och hovrätternas avgöranden (upphävd)
6.3.1992/234
Förordning om arkivväsendet (upphävd)
14.2.1992/119
Förordning om museiverket (upphävd)
14.2.1992/105
Förordning om statistikcentralen (upphävd)
31.1.1992/72
Lag om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (upphävd)
17.1.1992/31
Förordning om radioutrustning på fartyg (upphävd)
30.12.1991/1725
Civiltjänstförordning (upphävd)
30.12.1991/1723
Civiltjänstlag (upphävd)
30.12.1991/1707
Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (upphävd)
20.12.1991/1558
Lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (upphävd)
20.9.1991/1208
Skogsskatteförordning (upphävd)
20.9.1991/1207
Förordning om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt (upphävd)
6.9.1991/1201
Förordning om användning av samiska hos myndigheter (upphävd)
23.8.1991/1161
Förordning om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (upphävd)
22.7.1991/1080
Beredskapslag (upphävd)
22.7.1991/1073
Förordning om värdeandelssystemet (upphävd)
22.7.1991/1046
Förordning om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (upphävd)
22.7.1991/1045
Förordning om övervakning i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (upphävd)
28.6.1991/1015
Förordning om medicinsk rehabilitering (upphävd)
28.6.1991/978
Lag om marknadsföringsavgifter för specialväxter (upphävd)
17.5.1991/826
Lag om värdeandelssystemet (upphävd)
17.5.1991/811
Förordning om bostadsaktiebolag (upphävd)
17.5.1991/809
Lag om bostadsaktiebolag (upphävd)
26.4.1991/769
Förordning om registrering och kungörelse av gåvor (upphävd)
19.4.1991/740
Lag om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (upphävd)
19.4.1991/727
Förordning om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (upphävd)
12.4.1991/678
Förordning om mätteknikcentralen (upphävd)
12.4.1991/654
Förordning om sjömanspensioner (upphävd)
27.3.1991/625
Lag om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (upphävd)
27.3.1991/611
Lag om rehabiliteringspenning (upphävd)
27.3.1991/610
Lag om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (upphävd)
27.3.1991/604
Lag om rehabiliteringssamarbete (upphävd)
27.3.1991/592
Strålskyddslag (upphävd)
8.3.1991/516
Lag om användning av samiska hos myndigheter (upphävd)
8.3.1991/505
Lag om lantmäteriverket (upphävd)
8.3.1991/496
Förordning om inlösen till staten av fastigheter, som skall säljas på exekutiv auktion (upphävd)
8.3.1991/494
Renhushållningsförordning (upphävd)
24.3.1991/492
Naturnäringsförordning (upphävd)
22.2.1991/378
Utlänningslag (upphävd)
22.2.1991/371
Förordning om tullverket (upphävd)
22.2.1991/365
Virkesmätningsförordning (upphävd)
22.2.1991/364
Virkesmätningslag (upphävd)
15.2.1991/343
Lag om tillståndspliktig persontrafik på väg (upphävd)
15.2.1991/342
Lag om tillståndspliktig godstrafik på väg (upphävd)
15.2.1991/306
Förordning om statskontoret (upphävd)
8.2.1991/263
Lag om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (upphävd)
8.2.1991/248
Landsbygdsnäringsförordning (upphävd)
1.2.1991/238
Lag om centret för internationellt personutbyte (upphävd)
8.2.1991/228
Lag om tullverket (upphävd)
25.1.1991/183
Förordning om utbildningsstyrelsen (upphävd)
25.1.1991/182
Lag om utbildningsstyrelsen (upphävd)
11.1.1991/38
Förordning om samfällda skogar (upphävd)
11.1.1991/37
Lag om samfällda skogar (upphävd)
28.12.1990/1368
Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa (upphävd)
28.12.1990/1260
Förordning om verkställighet av samhällstjänst (upphävd)
28.12.1990/1259
Förordning om samhällstjänst (upphävd)
21.12.1990/1211
Lag om olycksfall i militärtjänst (upphävd)
14.12.1990/1123
Lag om Luftfartsverket (upphävd)
30.11.1990/1039
Veterinärvårdsförordning (upphävd)
7.9.1990/846
Trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen (upphävd)
7.9.1990/845
Körkortsförordning (upphävd)
24.8.1990/735
Förordning om fångvårdens utbildningscentral (upphävd)
17.8.1990/685
Veterinärvårdslag (upphävd)
29.6.1990/611
Förordning om medicinsk behandling av djur (upphävd)
15.6.1990/537
Lag om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (upphävd)
14.6.1990/531
Statsrådets beslut om verkställighet av lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (upphävd)
18.5.1990/449
Lag om olycksfallsersättning för statstjänstemän (upphävd)
9.3.1990/242
Lag om export och transitering av försvarsmateriel (upphävd)
9.2.1990/126
Förordning om vägverket (upphävd)
9.2.1990/112
Lag om konsumentforskningscentralen (upphävd)
5.1.1990/13
Lag om sjöfartsverket (upphävd)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.