Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

9.6.2016/430

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 15.6.2017/346, som gäller fr.o.m. 16.6.2017.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1–3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 070 euro per år när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 37 890 euro per år när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 46 630 euro per år när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (1115/2015).

Denna förordning tillämpas när ersättningen för inkomstförlust bestäms efter det att förordningen har trätt i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.