Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

18.12.2014/1241

Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 7.12.2017/849, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), 20 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och 13 § 4 mom. i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), sådana de lyder, 19 § 3 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal i lag 491/1986, 20 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal i lag 492/1986 och 13 § 4 mom. i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal i lag 830/2005:

1 §

De maximibelopp för plikt som anges i 19 § 3 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), 20 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och 13 § 4 mom. i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) uppgår till 17 100 och 69 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall (1380/2011).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.