Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

19.12.2013/1075

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.12.2017/1022, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 241 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995), sådan paragrafen lyder i lag 1757/2009:

1 §

Domkretsarna för de tingsrätter som avses i 241 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995) i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol är följande:

1) till Södra Savolax tingsrätts domkrets hör landskapen Södra Karelen och Södra Savolax samt landskapet Kymmenedalen med undantag av Pyttis kommun,

2) till Egentliga Tavastlands tingsrätts domkrets hör landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland och Päijänne-Tavastland,

3) till Lapplands tingsrätts domkrets hör landskapen Kajanaland och Lappland samt kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi,

4) till Uleåborgs tingsrätts domkrets hör landskapet Norra Österbotten med undantag av kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi,

5) till Österbottens tingsrätts domkrets hör landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten,

6) till Norra Savolax tingsrätts domkrets hör landskapen Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax,

7) till Vanda tingsrätts domkrets hör landskapet Nyland samt kommunerna Pyttis, Salo och Somero,

8) till Egentliga Finlands tingsrätts domkrets hör landskapen Åland och Satakunta samt landskapet Egentliga Finland med undantag av kommunerna Salo och Somero.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol (1775/2009).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.