Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

8.5.2013/338

Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 13.10.2016/865, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999), sådan paragrafen lyder i lag 282/2013:

1 §

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar bildas enligt följande:

1) till domkretsen för Helsingfors förvaltningsdomstol hör Nylands landskap,

2) till domkretsen för Tavastehus förvaltningsdomstol hör Birkalands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Finlands och Päijänne-Tavastlands landskap,

3) till domkretsen för Östra Finlands förvaltningsdomstol hör Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax, Södra Karelens och Södra Savolax landskap,

4) till domkretsen för Norra Finlands förvaltningsdomstol hör Kajanalands, Lapplands och Norra Österbottens landskap,

5) till domkretsen för Åbo förvaltningsdomstol hör Egentliga Finlands och Satakunta landskap,

6) till domkretsen för Vasa förvaltningsdomstol hör Mellersta Österbottens, Österbottens och Södra Österbottens landskap;

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (490/1999).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.